304am永利集团

关于织布盘头果真比选采购项目流标的通告

宣布时间:

2023-03-03

致各参选人:

         因加入我公司织布盘头采购项目果真比选的3家参选人报价均凌驾比选文件限价 ,本次果真比选流标。

        特此通告。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                四川省304am永利集团集团有限公司

                                                                                                                                                                                                                                            2022年56

【网站地图】【sitemap】